The marketplace for Premium Themes — & — Templates

2,206,263 People using Mojo
353,571 Downloaded items
2115 Marketplace items
2 Green Monsters

About Me

ekozysk1 - Spółka EKO ZYSK 1 zaczęła działać w roku 2002. Od początku swojej działalności, działamy wyłącznie w branży ochrony środowiska, oferując naszym klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie zbierania oraz utylizowania różnego typu odpadu, w tym odpadów uznawanych za niebezpieczne. działamy także jako Auto szrot. Zgodnie z pozwoleniami, możemy działać na terenie miasta Warszawy oraz na obszarze wybranych sąsiednich powiatów. Oczywiście posiadamy potrzebne pozwolenia.